Home 2018-08-31T12:15:49+00:00

Welkom

In het boek Over Hoop is het verhaal opgetekend waaraan ik mijn hele leven gewerkt en gedacht heb. Het boek is ontstaan uit een intensieve samenwerking met Anne Pastors. Zij bleek mijn verhaal als geen ander te verstaan. Bovendien kon zij het eigentijds en compact optekenen, zowel met woorden als beelden.

Het verhaal gaat over het leven en het samenleven. Voor een deel over mijn leven in ervaringen en gebeurtenissen, maar vooral over wat het leven mij gebracht heeft en over de lessen die het leven mij geleerd heeft. Ik deel ze graag, in de hoop dat ze het leven van de lezer net zo verrijken als ze dat van mij hebben gedaan.

Het samenlevensverhaal plaatst de turbulente maatschappelijke ontwikkelingen van vandaag in een historisch en toekomstig perspectief. Daarmee wordt de huidige tijd geduid en meteen ook  in een creatief krachtenveld geplaatst. Aan de ene kant werkt de kracht van hoe het leven en samenleven bedoeld is en hoe het geworden – geëvolueerd – is en waarom dat zo is. Aan de andere kant – die van de toekomst – werkt de kracht van de hoop. Dat is de kracht die het licht laat schijnen op het mogelijke. Die kracht kan het duister van het onmogelijke laten verdwijnen. Dat geeft de burger moed. Voor het goede leven en het betere samenleven. Daar wil dit boek aan bijdragen. Het boek biedt ook handvatten om het goede leven en het betere samenleven op weg te helpen. Geen gemakkelijke weg, maar het is te doen, te dóen. Met een andere mindset, met goede moed en met hoop.

Dit is wat Prof. Dr. Kim Putters, Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, over Over Hoop gezegd heeft:

In de zich ontwikkelende netwerksamenleving moeten we ons opnieuw tot elkaar verhouden, door onszelf te begrijpen. Dit boek biedt daarbij de noodzakelijke zelfreflectie en een nieuw hoopvol perspectief op samenleven. Een mooi en belangrijk boek!

Nico Jong schreef de volgende recensie voor Managementboek.nl onder de titel: Over Hoop: Een buiging naar beide auteurs:

De levenslange zoektocht van emeritus-hoogleraar Cees Zwart draait om het transformeren van het leven. Volgens Anne Pastors rekt zijn verhaal de geest op waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en ideeën, biedt het perspectief en draagt hoop in zich. Over Hoop is ontstaan aan de hand van vijftig gesprekken die zij voerde met Zwart. Zo weet zij te voorkomen dat Zwart zelf een magnum opus van 800 pagina’s gaat schrijven. Over Hoop is een mooi ‘totaal dimensionaal’ boek geworden. Het gaat over het organisatieleven, het samenleven in de maatschappij en om de oneindige koepel daaromheen: het universele dat niet zintuigelijk waarneembaar is, maar wel aanwezig en werkzaam. Een inspiratiebron voor ‘schalig’  wereld verbeteren, noemen de auteurs het. Lees verder…

Een recensie ‘over hoop’ vanuit de hoek van organisatieadvies, door Paul Misdorp: Over Hoop, een boeiend boek…lees verder

Een compilatie van indrukken Over Hoop zoals geuit door de sprekers tijdens de boekpresentatie op 26 mei 2018:

Uit de toespraak van Bernard Welten, oud-korpschef van Amsterdam, aan wie ik het eerste boek heb overhandigd:

  • Dit boek gaat verder waar A short history of nearly everything van Bill Bryson ophoudt, als de mens en mensheid herkenbaar in beeld komt.
  • We hebben onszelf de weg van de egocratie ingerommeld. Dit boek stelt voor met bewustzijn de weg van de hoop in te slaan en ons een weg te banen richting noöcratie.
  • Worden wie je in wezen bent. Lees verder…

Een inkijk in Over Hoop: